Delårsrapport januari − september 2009

09-11-12|

• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 20,3 (23,7) MSEK och för perioden januari till september till 69,5 (59,5) MSEK. • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -5,4 (−1,5) MSEK och för perioden januari till september till -15,6 (-17,3) MSEK. Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar och strukturkostnader för perioden januari till september uppgick till -13,2 (-17,2) MSEK. • Resultat efter [...]