Delårsrapport januari − juni 2009

09-08-14|

FORTSATT FOKUS PÅ RESULTATFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 26,2 (18,9) MSEK och för perioden januari till juni till 49,2 (35,8) MSEK. • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -3,8 (−5,0) MSEK och för perioden januari till juni till -10,3 (-15,8). • Resultat efter skatt under kvartalet uppgick till -4,2 (−5,1) MSEK och för perioden [...]