Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

09-03-24|

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Crister Stjernfelt samt styrelsens ordförande Jon Risfelt. Laurent Leksell har avböjt omval men kommer att kvarstå som rådgivare till bolaget. Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman. PDF

Ortivus först ut med IT-Säker utrustning till Sjukvården

09-03-10|

Stockholm, 10 mars 2009 – Ortivus tecknar avtal med den svenska proaktiva IT säkerhetsleverantören SE46. Mot bakgrund av de IT-incidenter som hänt inom vården den senaste tiden är behovet stort inom vården att öka säkerheten för dess medicintekniska utrustningar. Som ett led i att hantera denna angelägna situation har Ortivus valt att implementera SE46 proaktiva säkerhetslösning [...]