2008-12-02 Ortivus och Excense inleder samarbete kring Hjärtjournalen

08-12-02|

Ortivus och Excense har tecknat en avsiktsförklaring gällande samarbete kring Hjärtjournalen. Denna IT-lösning stödjer och kvalitetssäkrar det dagliga kliniska arbetet och förenklar informationsutbytet med flertalet involverade discipliner. Följsamhet kan då garanteras till fastställda guidelines och riktlinjer. Genom samarbetet blir Ortivus den kommersiella kanalen för produkten och tjänster kopplade till denna. I den moderna sjukvården blir kvalitetssäkring [...]