2008-08-20 Ortivus Delårsrapport jan-juni 2008

08-08-20|

• Omsättningen uppgick till 66,5 (80,6) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -43,5 (–13,0) MSEK. • Rörelseresultatet belastat med nedskrivningar om -30,0 MSEK relaterade till det tyska dotterbolaget. Exklusive dessa nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till -13,5 (-13,0) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till -42,3 (–12,8) MSEK. • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,04 [...]

2008-08-01 Ortivus avyttrar Medos

08-08-01|

Ortivus har slutit avtal med Nexus AG, ett börsnoterat tyskt Healthcare IT-bolag, om försäljning av Ortivus dotterbolag Medos AG. -Medos är efter genomgripande förändringar idag ett stabilt bolag med spännande framtidsutsikter. En avyttring är ändå ett naturligt steg för Ortivus i den översyn av bolagets inriktning och struktur som initierades tidigare under året. Dels vi vill [...]