Årsredovisning 2007 för Ortivus AB finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.com.

För ytterligare information:
Per Bourn, CFO, telefon 08-446 45 00 alt. Mobil 0733-33 99 90, eller E-post; förnamn.efternamn@ortivus.com
Besök även www.ortivus.com