Delårsrapport januari-september

07-11-12|

• Omsättningen uppgick till 120,3 (148,5) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till –24,7 (–29,0) MSEK inklusive omstruktureringskostnader om -8,1 (-) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till –24,1 (–18,8) MSEK. • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,17 (–1,14) SEK. • Ortivus inleder samarbete med TietoEnator. • Ny koncernchef initierar verksamhetsöversyn med fokus på [...]

Interim report January-September 2007

07-11-12|

• Net sales totalled 120.3 (148.5) MSEK. • Operating profit totalled –24.7 (–29.0) MSEK including restructuring costs of -8.1 (0.0) MSEK • Result after tax totalled –24.1 (–18.8) MSEK. • Earnings per share totalled –1.17 (–1.14) SEK. • Cooperation with Nordic IT solution provider TietoEnator initiated. • New CEO initiating business review with focus on improving [...]