Ortivus valberedning utsedd

07-09-21|

I enlighet med beslut vid bolagsstämman den 8 maj 2007 har medlemmarna i valberedningen utsetts. Följande personer kommer att ingå i valberedningen: Peter Edwall Sture Hedlund Laurent Leksell Akbar Seddigh Caroline af Ugglas, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia Ragnhild Wiborg, Pecunia Johan Ågren, Banco Fonder Sture Hedlund har utsetts till valberedningens ordförande. För ytterligare information, vänligen kontakta: Akbar Seddigh, [...]

TietoEnator och Ortivus samarbetar kring integrerade hälso- och sjukvårdslösningar

07-09-17|

Hälso- och sjukvården kräver alltmer integrerade lösningar för att säkerställa bästa effektivitet, kvalitet och vårdresultat. Detta kräver ett helhetstänkande och ett nära samspel mellan olika system och leverantörer och är bakgrunden till det samarbete som nu inleds mellan Ortivus och TietoEnator. Syftet är att utnyttja respektive företags unika kunskaper och förutsättningar för att erbjuda gräns- och [...]