Mikael Strindlund slutar på Ortivus. Walter K. Young tillträder som ny VD och koncernchef.

07-08-20|

Efter omfattande förändringar, lanseringar av nya produkter och en nödvändig omstrukturering går Ortivus in i en ny fas. Styrelsen har idag därför beslutat att tillsätta Walter K. Young som ny VD och koncernchef. Walter K. Young är medlem i Ortivus koncernledning och har sedan 1999 ansvarat för bolagets verksamhet i Nordamerika. Walter K. Young har lång [...]

Delårsrapport januari–juni 2007

07-08-20|

• Omsättningen uppgick till 80,6 (111,7) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till –13,0 (–13,7) MSEK inklusive omstruktureringskostnader om -2,9 (0,0) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till –12,8 (–11,7) MSEK. • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,62 (–0,81) SEK. • Första delordern i det brittiska Connecting for Health-programmet erhållen. • Omstrukturering av den [...]

Ortivus utrustar Spaniens största ambulansorganisation med MobiMed

07-08-16|

Samur med totalt 130 ambulanser ansvarar för pre-hospital akutsjukvård i staden Madrid och är internationellt kända som en av de mest avancerade ambulansorganisationerna i världen. Initialt kommer 20 av Samur’s ambulanser att utrustas med MobiMed. Genom att installera MobiMed tar Samur ett viktigt steg mot ett helt digitaliserat beslutsstödssystem där all data om patientens kondition och [...]