Ortivus årsredovisning nu publicerad

07-04-17|

Nu finns Ortivus årsredovisning 2006 tillgänglig på bolagets hemsida: www.ortivus.com För ytterligare information, vänligen kontakta Marketing Communications Manager Alexandra Kärnlund, telefon: 08-446 4538.

Ortivus AB (publ) Kallelse till årsstämma

07-04-04|

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast onsdagen den 2 maj 2007 (”Avstämningsdagen”), dels anmäla sitt deltagande till Ortivus AB, Box 713, 182 17 Danderyd, telefon 08-446 45 00, telefax 08-446 45 09, e-post info@ortivus.com, senast onsdagen den 2 maj klockan 12.00. Vid anmälan bör namn, [...]