Pressmeddelande från Ortivus valberedning

07-03-14|

Ortivus valberedning, som representerar ca 49 % av rösterna i bolaget, föreslår årsstämman att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Jack Forsgren har meddelat att han ej står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår omval av Akbar Seddigh, Laurent Leksell, Lennart Ribohn, Anna Söderblom och Jan Würtz. Till nya ledamöter föreslår valberedningen [...]