Ny distributör tar Ortivus CoroNet-system till Belgien

06-08-31|

Hospithera har sitt huvudkontor i Bryssel och grundades 1962. Företaget har en gedigen kunskap om Belgien och Luxenburgs MedTech-marknader och kommer att vara Ortivus marknadskanal för CoroNet, Ortivus system för trådlös övervakning av hjärtpatienter. Med CoroNet kan patienten vara uppe och röra på sig på avdelningen, samt förflyttas mellan avdelningar, eller från ambulans till sjukhus, och [...]

Delårsrapport januari – juni 2006

06-08-25|

Fortsatt försäljningstillväxt och internationalisering • Omsättningen ökade med 91% till 111,7 (58,4) MSEK, för jämförbara enheter en ökning med 34%. • Rörelseresultat som väntat negativt, –13,7 (–5,3) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till –11,7 (–2,0) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till –0,85 (–0,14) SEK. • Resultatet för helåret väntas bli negativt, dock bättre än [...]