Ortivus företrädelseemission övertecknad

06-07-17|

Teckningstiden för Ortivus företrädesemission löpte ut fredagen den 7 juli och intresset för att delta i emissionen har varit stort. Emissionen var garanterad till 83 % och har övertecknats med 28 %. Sammanräkningen i Ortivus företrädelseemission visar att 6 645 337 nya aktier, motsvarande 96 % av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående [...]