Som tidigare meddelats genomför Ortivus AB en företrädesemission. Prospektet avseende den föreliggande emissionen offentliggörs idag och finns nu att tillgå på bolagets hemsida, www.ortivus.com.

Ortivus AB

För mer information:

Per Bourn, CFO, telefon: 08-446 4502