Ortivus skriver avtal med distributör i Holland

06-06-21|

Ortivus har skrivit distributörsavtal med RS TechMedic B.V. gällande försäljning av Ortivus produkter på den holländska marknaden. RS TechMedic B.V., grundat 1999, har en gedigen medicinteknisk bakgrund, erfarenhet inom Healthcare IT och trådlösa dataöverföringsapplikationer, samt klinisk kunskap och erfarenhet inom kardiologi. RS TechMedic kommer att var den holländska säljkanalen för MobiMed (kliniska beslutstödssystem för prehospital vård) [...]

Ortivus skriver avtal med partner i Grekland

06-06-15|

Ortivus system förser ambulanspersonal och läkare med relevant information om patienten och upphämtningsplatsen. Patientdata, exempelvis EKG och övriga viktiga parametrar, sänds kontinuerligt från ambulansen till mottagande sjukhus. Läkare och specialister på sjukhuset får på så sätt ett beslutsstöd och kan ge råd till ambulanspersonalen om lämpliga åtgärder. Speciellt vid långa avstånd kan det vara kritiskt att [...]

Prospekt avseende inbjudan att teckna aktier i Ortivus AB

06-06-13|

Som tidigare meddelats genomför Ortivus AB en företrädesemission. Prospektet avseende den föreliggande emissionen offentliggörs idag och finns nu att tillgå på bolagets hemsida, www.ortivus.com. Ortivus AB För mer information: Per Bourn, CFO, telefon: 08-446 4502

Kommuniké från extra bolagsstämma den 8 juni 2006

06-06-08|

Extra bolagsstämma i Ortivus AB (publ) beslutade idag att godkänna styrelsens beslut av den 19 maj 2006 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, där två gamla aktier berättigar till tecknande av en ny aktie av samma slag. Nyemissionen tillför bolaget drygt 170 MSEK före emissionskostnader genom utgivande av högst 369 485 aktier av [...]