Ortivus ABs årsredovisning för 2005 är nu publicerad på www.ortivus.com.

För ytterligare information:
Alexandra Gershagen, telefon: +46 8 446 4538, mobil: +46 709 699 767
E-post: alexandra.gershagen@ortivus.com