Ortivus ABs årsredovisning 2005

06-03-10|

Ortivus ABs årsredovisning för 2005 är nu publicerad på www.ortivus.com. För ytterligare information: Alexandra Gershagen, telefon: +46 8 446 4538, mobil: +46 709 699 767 E-post: alexandra.gershagen@ortivus.com Press release in html format

Ortivus AB (publ) Kallelse till årsstämma

06-03-03|

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast onsdagen den 29 mars 2006, dels anmäla sitt deltagande till Ortivus AB, Box 713, 182 17 Danderyd, telefon 08-446 45 00, telefax 08-446 45 09, e-post info@ortivus.com, senast fredagen den 31 mars klockan 12.00. Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, [...]