Ortivus får ordrar till ett värde av $ 1 955 000 USD i Nordamerika

06-02-24|

PRIDE-ordern gäller ett byte av organisationens nuvarande system för utlarmning till Ortivus CAD-system (Computer Aided Dispatch, dvs datorstödd utlarmning). Ortivus har utvecklat ett gränssnitt mot databasen hos den kanadensiska polisens informationscentrum. I gräns-snittet kan samtliga aktörer involverade vid en utalarmering göra förfrågningar och se all relevant uppdragsinformation. ”Det är vår första installation av nästa generations CAD-system. [...]

Bokslutskommuniké januari – december 2005

06-02-22|

• Omsättningen ökade med 23% till 173,6 (140,8) MSEK. Bortsett från förvärvade tyska Medos och tidigare licensintäkter ökade omsättningen för den underliggande verksamheten med 22%. • Rörelseresultatet uppgick till -21,8 (20,6) MSEK. 2004 års resultat inkluderade tidigare licensintäkter motsvarande 46,7 MSEK. Rörelseresultatet har belastats med nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar om 6,9 MSEK. • Resultatet efter finansiella [...]