Ortivus utrustar norska ambulanser med MobiMed

05-11-11|

Helse Midt RHF, en av Norges fem sjukvårdsregioner, har i ett tilldelningsbeslut meddelat att de avser att ingå avtal med Ortivus norska partner Locus. Avtalet gäller installationer av Ortivus MobiMed-system i regionens samtliga ambulanser. MobiMed är ett kliniskt beslutsstödssystem som underlättar kommunikationen mellan ambulans och sjukhus. Vitala patientdata skickas kontinuerligt till sjukhusen som därmed bättre kan [...]

Per Bourn tillträder som ny CFO för Ortivus

05-11-09|

Per Bourn är utbildad Civilekonom med examen från Lunds universitet och ekonomiutbildning i Mannheim, Tyskland. Han har tidigare innehaft ledande befattningar inom Enea och Ericsson. – Det ska bli mycket stimulerande att arbeta som CFO på Ortivus. Företaget är marknadsledande inom sin nisch och ligger väl positionerade, säger Per Bourn. – Jag önskar Per varmt välkommen [...]