Delårsrapport januari – september 2005

05-10-25|

• Orderingången för det nylanserade patientövervakningssystemet CoroNet uppgick till MSEK 20,1. Installationer påbörjades under slutet av september. • Omsättningen uppgick till MSEK 103,3 (118,4). Omsättningsminskningen beror på det avslutade exklusiva licensavtalet med Philips Medical Systems. Medos som förvärvades i maj bidrog med MSEK 25,4. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -10,7 (23,7). • Resultatet [...]

Ortivus får sin första tyska order och levererar integrerade IT-lösningar till kliniker i Mönchengladbach

05-10-17|

Tillsammans med det tyska dotterbolaget MEDOS, vilket förvärvades i maj 2005, ska Ortivus leverera integrerade IT-lösningar till Maria Hilf-klinikerna i Mönchengladbach. Ordern innehåller MEDOS PACS-lösning (Patient Archiving and Communications System), samt Ortivus mobila IT-lösning, MobiMed, vilken effektiviserar kommunikationen mellan ambulanser och sjukhus. Detta är den första MobiMed-installationen i Tyskland. Projektet, som är värt 1,4 millioner euro [...]