Delårsrapport januari – juni 2005

05-08-24|

• Inom ramen för pågående förändringsarbete och koncernens nya tillväxtstrategi förvärvades tyska Medos-koncernen den 30 maj. Årsomsättningen 2005 för Medos uppgår till cirka MSEK 90. Köpeskilling inklusive förvärvskostnader uppgick till MSEK 72,9. • Omsättningen uppgick till MSEK 58,4 (79,2). Omsättningsminskningen beror på det avslutade exklusiva licensavtalet med Philips Medical Systems. • Resultatet efter finansiella poster uppgick [...]