Ortivus expanderar genom förvärv av tyska Medos

05-05-30|

Köpeskillingen som erlagts kontant uppgår till cirka 7,6 M€ (70 MSEK). I köpeavtalet ingår överenskommelse om en tilläggsköpeskilling på maximalt 0,7 M€ (6,5 MSEK) om vissa förutsättningar infrias över en treårsperiod. Köpeskillingen har till hälften betalts med likvida medel och till hälften med långfristig finansiering. Till följd av förvärvet sjunker Ortivus-koncernens soliditet från 84% till drygt [...]

Delårsrapport januari – mars 2005

05-05-11|

• Omsättningen uppgick till MSEK 24,6 (45,1). Omsättningsminskningen hänförs till det avslutade exklusiva licensavtalet med Philips Medical Systems. • Ortivus har nu påbörjat lanseringen av det nyutvecklade CoroNet-systemet. i egen regi. En betydande order har erhållits för tre sjukhus i Västra Götaland till ett ordervärde av cirka MSEK 9,0. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till [...]