Omräknade jämförelsesiffror för 2004 enligt International Financial Reporting Standards (IFRS)

05-04-08|

Ortivus AB tillämpar från och med den första januari 2005 International Financial Reporting Standards (IFRS). I detta dokument har jämförelsesiffrorna för 2004 omräknats från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS för att uppfylla kraven att jämförelseåret i den första redovisningen enligt de nya reglerna skall omräknas i enlighet med IFRS. Tillämpning av IFRS-reglerna medför bland annat att [...]