Ortivus erhåller ytterligare order på CoroNet-system

05-03-29|

Ordern innebär att samtliga hjärtavdelningar i Göteborg utrustas med Ortivus nya CoroNet-system. Berörda är Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU-Mölndal samt SU-Östra. Ortivus CoroNet-system är ett helt nytt övervakningssystem utformat speciellt för den kardiologiska vården. Genom att integrera telemetri med sängplatsövervakning till ett och samma system, åstadkommes maximal flexibilitet för både patienter och personal. Ortivus kombinerar mångårig erfarenhet och [...]

Kommuniké från Ortivus ABs (publ) ordinarie bolagsstämma den 18 mars 2005

05-03-21|

Vid stämman beslutades: - att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern för verksamhetsåret 2004. - att någon utdelning inte skulle ske och att till bolagsstämmans förfogande stående medel kronor 19 640 597, efter tillägg av årets vinst om 12.282.125 kronor, balanseras i ny räkning. - att ansvarsfrihet beviljades åt styrelsen och verkställande direktörerna. - [...]