Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari – september 2004

04-10-28|

Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 · Omsättningen uppgick till MSEK 118,4 (141,4). · Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 19,5 (27,5) efter belastning av MSEK 3,0 för förändring och minskning av organisationen. · Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 13,9 (17,2). · Vinst per aktie uppgick till SEK 1,01 (1,24). · Till [...]

Mikael Strindlund ny Verkställande Direktör i Ortivus AB

04-10-21|

Mikael Strindlund ny Verkställande Direktör i Ortivus AB Som tidigare meddelats har Styrelsen i Ortivus AB, efter tidigare VD:s avgång, inlett rekryteringen av en ny verkställande direktör. Denna har nu fullföljts och styrelsen har utsett Mikael Strindlund till verkställande direktör i moderbolaget och koncernchef i Ortivus-koncernen. Mikael Strindlund, som är civilingenjör från KTH i Stockholm, har [...]