Delårsrapport januari – mars 2004

04-04-29|

Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2004 · Omsättningen uppgick till MSEK 45,1 (58,7). Den lägre omsättningen beror huvudsakligen på att kunder i USA skjutit upp beställningar av Sweets system i avvaktan på att en integrerad version av Sweets och Avel-Techs system lanseras den 1 maj. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 8,2 [...]

Ortivus rekryterar ny VD

04-04-23|

Ortivus rekryterar ny VD Det svenska IT-företaget Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista, söker för närvarande en ny verkställande direktör. Nuvarande VD Claes Stenlander har sagt upp sig och kommer under hösten 2004 att lämna Ortivus för att tillträda som ny VD för det medicintekniska företaget Stille, noterat på NGM-listan. Styrelsen för Ortivus har [...]

Ortivus erhåller order i Nordamerika

04-04-22|

Ortivus erhåller order i Nordamerika Det svenska IT-företaget Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista, har genom det Kanadensiska dotterbolaget Avel-Tech Inc. erhållit order på den nordamerikanska marknaden till ett värde av 2,3 MUSD (17,5 MSEK). Beställningarna avser Avel-Techs produkter. Ortivus dotterbolag Avel-Tech har erhållit beställningar från tre nya kunder. Beställningarna omfattar kompletta utlarmningssystem, varav [...]