Ortivus erhåller order i Storbritannien

04-02-18|

Ortivus erhåller order i Storbritannien - Brittiska ambulansorganisationer beställer MobiMed Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har genom dotterbolaget Ortivus UK Ltd., erhållit nya beställningar från 6 ambulansorganisationer i Storbritannien. Beställningarna är tillsammans värda cirka 14 MSEK. Det innebär att orderstocken för MobiMed uppgår till 34 MSEK med optioner om ytterligare köp för 9 MSEK. [...]

Bokslutskommuniké januari – december 2003

04-02-17|

Bokslutskommuniké januari - december 2003 · Omsättningen uppgick till MSEK 175,2 (179,1), en minskning med 2%. Exklusive valutakursförändring ökade omsättningen med 5%. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 16,5 (33,5), exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet till MSEK 28,8. Utfallet är i nivå med senast lämnade prognos. · Resultatet belastas av en engångsnedskrivning av immateriella [...]

Inbjudan till press och analytiker i samband med Ortivus bokslutskommuniké för 2003

04-02-12|

Inbjudan till press och analytiker i samband med Ortivus bokslutskommuniké för 2003 Ortivus bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003 publiceras 17 februari 2004. Med anledning av rapporten håller Ortivus ett frukostmöte för press och analytiker på Kungliga Myntkabinettet torsdagen 19 februari. Vid frukostmötet kommenterar Ortivus CEO Claes Stenlander och CFO Per Grönwall rapporten samt beskriver företaget och dess [...]