Ortivus erhåller ytterligare beställning från Kina

03-12-22|

Ortivus erhåller ytterligare beställning från Kina - Landcom beställer MobiMed för 225 000 USD Det svenska medicintekniska företaget Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har erhållit en beställning från Landcom i Kina. Beställning har ett ordervärde på 225 000 USD och är ett avrop på det distributionsavtal Ortivus tecknade med Landcom under våren 2003. Ortivus [...]

Ortivus justerar vinstprognos

03-12-19|

Ortivus justerar vinstprognos Det svenska medicintekniska företaget Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, nedjusterar vinstprognosen ca 15% för verksamhetsåret 2003 efter svagare resultat under fjärde kvartalet än förväntat från det amerikanska dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. Samtidigt genomförs en engångsnedskrivning inom Biosaca. Ortivus dotterbolag Sweet Computer Services, Inc. i USA har under året förberett lanseringen [...]