Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari – september 2003

03-10-24|

Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari - september 2003 ·Omsättningen ökade med 12 % till MSEK 141,4 (125,9). ·Rörelseresultatet uppgick till MSEK 26,2 (18,2) och resultatet efter skatt till MSEK 17,2 (11,9). ·Vinst per aktie uppgick till SEK 1,24 (0,86). ·Under perioden har beställningar av MobiMed erhållits från Sverige, Storbritannien och Kina till ett värde av MSEK [...]