Delårsrapport januari – juni 2003

03-08-21|

OBS! Tidigarelagd publicering; 21 augusti 2003 istället för 28 augusti 2003. Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2003 · Omsättningen ökade med 28 % till MSEK 107,3 (84,0). · Rörelseresultatet uppgick till MSEK 21,5 (8,0) och resultatet efter skatt till MSEK 14,1 (3,7). · Vinsten per aktie uppgick till SEK 1,02 (0,27). · Under det [...]