Stockholms Läns Landsting väljer MobiMed för telemedicinsk övervakning inom länets ambulansverksamhet

03-02-26|

Stockholms Läns Landsting väljer MobiMed för telemedicinsk övervakning inom länets ambulansverksamhet Ortivus AB, noterat på Stockholmbörsens O-lista, har tecknat ett flerårigt kontrakt med Stockholms Läns Landsting för att utrusta länets ambulanser med avancerad telemedicinsk övervakningsutrustning, MobiMed. Beställningen omfattar även defibrillatorer för ambulanssjukvården samt MobiMed mottagarstationer på länets samtliga akutsjukhus. Kontraktet, inklusive optioner, värderas till cirka MSEK [...]

Ortivus AB (publ) Bokslutskommuniké Januari – december 2002

03-02-06|

Ortivus AB (publ) Bokslutskommuniké Januari - december 2002 *Omsättningen ökade med 18 % till MSEK 179,1 (152,4 föregående år). * Rörelseresultatet uppgick till MSEK 31,8 (-65,3 varav jämförelsestörande poster -49,9). * Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 61,4 varav aktivering av uppskjuten skatt förbättrat resultatet med MSEK 35,0 (-65,9 varav jämförelsestörande poster -49,9). * Vinsten per [...]

Ortivus AB får kommersiellt genombrott i Storbritannien med sitt nya ambulansinformationssystem

03-02-04|

Ortivus AB får kommersiellt genombrott i Storbritannien med sitt nya ambulansinformationssystem Ortivus AB, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har genom sitt engelska dotterbolag fått beställning av företagets nya ambulansinformationssystemet MobiMed Information System. I beställningen ingår att utrusta en ambulansorganisation med patientövervakningssystemet MobiMed som integreras med det nya informations-systemet. Systemet har utvecklats under ett antal år i nära [...]