Pressinformation

02-12-18|

Pressinformation Täby 18 december 2002 Med anledning av förfrågningar från enskilda aktieägare om företaget vinstprognos vill Ortivus AB upprepa att utsikterna för det fjärde kvartalet står fast enligt delårsrapporten januari - september 2002. Det innebär att den goda utvecklingen hittills under 2002 förväntas fortsätta. Dessutom tillkommer slutfaktureringen av den första delen av det teknologiska samarbetet med [...]