Delårsrapport Januari-september 2002

02-10-24|

Delårsrapport Januari - september 2002 Viktiga händelser under delårsperioden: *Omsättningen ökade med 19 procent till MSEK 125,9 (105,8 föregående år). *Det positiva rörelseresultatet uppgick till MSEK 18,2 (-13,9). *Vinsten per aktie uppgick till 0,86 kr ( - 0,88) *Dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. har en mycket stark utveckling med en ökning av omsättningen på 62 procent [...]

Ortivus AB får två stora order av patientinformationssystemet MobiMed i Storbritannien

02-10-23|

Ortivus AB får två stora order av patientinformationssystemet MobiMed i Storbritannien Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har genom sitt engelska dotterbolag fått två order varav en är företagets hittills största beställning i Storbritannien. Beställningarna avser att utrusta två ambulansorganisationer med sammanlagt 71 ambulanser med patientinformationssystemet MobiMed. Installationerna kommer att påbörjas direkt och orderna skall [...]