Halvårsrapport Januari – juni 2002

02-08-29|

Ortivus AB (publ) Halvårsrapport Januari - juni 2002 Viktiga händelser under delårsperioden: * Försäljningen ökade med 14 procent till MSEK 84,0 (73,7 föregående år). * Rörelseresultatet uppgick till MSEK 8,0 (-10,2 föregående år). * Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 3,7 (-8,5 föregående år). * Dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. har haft en mycket stark utveckling [...]