Ortivus AB (publ) Delårsrapport Januari-Mars 2002

02-04-11|

Ortivus AB (publ) Delårsrapport Januari - mars 2002 OBS! Tidigarelagd publicering; 11 april 2002 istället för 25 april 2002. Viktiga händelser: ·Försäljningen ökade med 13 procent till MSEK 41,8 (36,8föregående år). ·Rörelseresultatet uppgick till MSEK 5,3 (-5,3). ·Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 3,7 (-4,1). ·Dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. har haft en mycket stark utveckling [...]