Ortivus AB (publ) Bokslutskommuniké Januari – december 2001

02-02-14|

Ortivus AB (publ) Bokslutskommuniké Januari - december 2001 Viktiga händelser: · Försäljningen har under året ökat med 128% till MSEK 152,4 (66,7 föregående år exklusive Sweet). Försäljningen av Mobimed har ökat med 159% till MSEK 28,7 (11,1). · Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansiella poster uppgick till MSEK 5,8 (-19,0 föregående år exklusive Sweet). Resultatet [...]

Ortivus AB stärker sin ställning i Storbritannien

02-02-05|

Ortivus AB stärker sin ställning i Storbritannien Ortivus AB fortsätter att förstärka sin position med patientinformationssystemet Mobimed i Storbritannien. Bolaget har fått en första beställning om 8 Mobimed 300-system till Westcountry Ambulance Service som är Englands näst största ambulans-organisation. I Storbritannien finns 34 ambulansorganisationer, varav 10 hittills har valt Mobimed till hela eller delar av sin [...]