Ortivus AB integrerar Bluetooth i medicintekniska produkter

02-01-09|

Ortivus AB integrerar Bluetoothtm i medicintekniska produkter Ortivus nya generation mobila patientinformationssystem, MobiMed 300, är den första kommersiella medicintekniska produkt i världen som kvalificerats för listning hos Bluetooth SIG. Bluetooth SIG är den övergripande organisation som godkänner och licensierar produkter med Bluetooth teknologin. Ortivus har utvecklat en Bluetooth protokoll stack som lätt kan integreras i medicintekniska [...]