Delårsrapport januari – september 2001

01-11-07|

Delårsrapport Januari - september 2001 Viktiga händelser: · Sweet Computer Services, Inc. (Sweet) har förvärvats och integrationen följer plan. Försäljningen har utvecklats mycket positivt under perioden. · Ortivus har efter avslutade medbestämmandeförhandlingar vid ett extra styrelsemöte den 31 oktober 2001 beslutat att koncentrera den svenska verksamheten till Täby genom att flytta Göteborgskontoret. · Nettoomsättningen uppgick till [...]

Ortivus AB omstrukturerar verksamheten för att uppnå ökad effektivitet och lönsamhet

01-11-01|

Ortivus AB omstrukturerar verksamheten för att uppnå ökad effektivitet och lönsamhet Ortivus, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har beslutat omstrukturera företagets organisation och verksamhet för att minska kostnaderna och samtidigt öka effektiviteten och lönsamheten. Idag är produkt- och affärsutveckling samt försäljning uppdelade på två kontor, Täby och Göteborg. Som ett led i omstruktureringen kommer all verksamhet [...]