Halvårsrapport Januari – juni 2001

01-08-21|

Halvårsrapport Januari - juni 2001 Viktiga händelser: · Sweet Computer Services, Inc. (Sweet) har förvärvats och integrationen följer plan. Försäljningen har utvecklats mycket positivt under perioden. · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 73,7 (32,1 föregående år exklusive Sweet). Rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella poster uppgick till MSEK 0,4 (-8,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -7,1 [...]