Ortivus AB (publ) Delårsrapport Januari – mars 2001

01-04-27|

Ortivus AB (publ) Delårsrapport Januari - mars 2001 Viktiga händelser: · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 36,8 (15,1 föregående år exklusive Sweet). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -3,3 (-5,9 föregående år exklusive Sweet). · Sweet Computer Services, Inc. (SCS) har förvärvats och integrationen följer plan. Försäljningen har utvecklats mycket positivt under perioden. · Försäljningen av [...]