Ortivus AB Bokslutskommuniké Januari – december 2000

01-02-15|

Ortivus AB Bokslutskommuniké Januari - december 2000 Viktiga händelser · Ortivus har tecknat 2 avtal med Agilent Technologies (Hewlett- Packard). Det ena avtalet innebär en förlängning av nuvarande distributionsavtal för MIDA-teknologin. Det andra avtalet innebär ett utökat industriellt samarbete som har påbörjats. Båda avtalen avser en period om 5 år och innehåller garanterade minimiersättningar om sammanlagt [...]

Ortivus AB tecknar samarbetsavtal med utvecklingsbolag med anknytning till Uppsala Universitet

01-02-14|

Ortivus AB tecknar samarbetsavtal med utvecklingsbolag med anknytning till Uppsala Universitet Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, tecknar samarbetsavtal med Cardiological Decision Support System Uppsala AB, som är grundat av forskare med anknytning till enheten för Biomedicinsk Informatik & Systemanalys vid Uppsala Universitet och Cardiologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Samarbetet omfattar utveckling av [...]

Ortivus AB får ytterligare beställningar i Storbritannien

01-02-07|

Ortivus AB får ytterligare beställningar i Storbritannien Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har genom sitt engelska dotterbolag vunnit ytterligare en offentlig upphandling av patientövervakningssystemet Mobimed i Storbritannien. Beställningen som är den första i Skottland avser 14 mobila patientenheter och 3 sjukhusenheter och är värd över MSEK 3. Beställningen kommer från Grampian regionen i Skottland [...]