Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har kallat till analytikermöte för att redogöra för innebörden av a

00-12-05|

Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har kallat till analytikermöte för att redogöra för innebörden av att företaget nyligen har tecknat två avtal med Agilent Technologies och avser att förvärva amerikanska mjukvaruföretaget Sweet Computer Services, Inc. Förlängningen av marknadsavtalet innebär att Ortivus redan på kort sikt får en bättre intäktspotential för befintliga produkter. Det industriella [...]