Halvårsrapport januari – juni 2000 för Ortivus AB (publ)

00-08-24|

Halvårsrapport januari - juni 2000 för Ortivus AB (publ) Sammanfattning * Ortivus har kommit överens med Agilent Technologies om att teckna två avtal. Det ena avtalet innebär en förlängning av nuvarande distributionsavtal för MIDA-teknologin. Det andra avtalet innebär ett utökat industriellt samarbete mellan bolagen. Båda avtalen avser en period om 5 år. Avtalen innehåller garanterade minimiersättningar [...]