Ortivus förhandlar om förlängt och utökat samarbete med Agilent
Technologies

Ortivus för parallella förhandlingar med Agilent Technologies dels om en
förlängning av befintligt marknadsavtal dels om ett nytt brett
industriellt samarbete. Marknadsavtalet gäller Agilents globala ensamrätt
att sälja Ortivus MIDA-system för hjärtövervakning. Förhandlingarna om det
industriella samarbetet syftar till att integrera Ortivus teknologi och
system i flera av Agilents övriga produkter.

Agilent Technologies (*) har fyra divisioner inom den medicintekniska
sektorn. Samarbetet har tidigare berört patientövervakningsdivisionen.
Pågående diskussioner om det industriella samarbetet omfattar nu även de
övriga divisionerna.

En förlängning av marknadsavtalet innebär att Ortivus redan på kort sikt
får en bättre intäktspotential för befintliga produkter. Samtidigt innebär
ett avtal om ett bredare industriellt samarbete en stor potential för
framtida system och produkter. Genom samarbete med ett globalt företag
kommer Ortivus teknologi och systemlösningar att kunna ingå som delar i
betydligt fler produkter och med större volymer.

I avtalen kommer en garanterad minimiersättning till Ortivus att ingå
vilken är större än vad det föregående marknadsavtalet med Hewlett-Packard
gav. Förhandlingarna avser för båda avtalen en femårsperiod och kommer att
slutförhandlas tillsammans.

Bakgrund
Ortivus inledde i början av året förhandlingar med Agilent Technologies
(f.d. Hewlett-Packard, HP) dels för att finna lösningar på frågan avseende
kompensation till Ortivus för uteblivna intäkter pga. förseningar av
lanseringen av gemensamma produkter och dels förlängning av det femåriga
samarbetsavtalet som ursprungligen ingåtts 1995 med HP. Redan i de
inledande förhandlingarna mellan bolagen framkom att det fanns potential
och starka önskemål för ett betydligt bredare samarbete än vad det
tidigare avtalet inneburit. Därför övergick förhandlingarna så småningom
till att gälla två olika avtal. Det ena avser förlängningen av det
tidigare ingångna marknadsavtalet att applicera och sälja Ortivus MIDA-
system i Agilents övervakningsprodukter. Det andra avser ett avtal som
skall fastställa ramarna för ett utökat och långtgående industriellt
samarbete ./.

För ytterligare information kontakta
Akbar Seddigh, arbetande vice styrelseordförande, tel. 08-446 45 00
Claes Stenlander, verkställande direktör, tel. 08-446 45 00

Ortivus AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter
för medicinsk informatik och beslutsstöd inom områdena akut hjärtsjukdom
och pre-hospital sjukvård, samt analys och stöd vid utredningar av
sömnstörningar, epilepsi och andra neurologiska tillstånd.

Ortivus är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

(*) 1999 inledde Hewlett-Packard en strategisk omorganisering som gav två
fristående företag. Dator- och bildverksamheten behöll namnet HP, medan
mätverksamheterna, med bl a den hälso- och medicintekniska verksamheten,
bildade ett nytt företag, Agilent Technologies.

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/07/13/20000713BIT00160/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/07/13/20000713BIT00160/bit0002.pdf