Bokslutskommuniké för Ortivus 1998

99-02-19|

Bokslutskommuniké för Ortivus 1998 Sammanfattning * Ortivus resultat MSEK -22,6 (5,8) * Marknadsbearbetning påbörjad i USA och England * Distributörer utsedda i Norge, Finland och Frankrike * Referensinstallationer genomförda i USA, England, Norge, Finland och Frankrike * Kommersiell lansering startad för nya generationen Mobimed Bokslutskommuniké Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -22,6 (5,8). Bolagets intäkter [...]